Best Download Sakıncalı Piyade[ Author ] Uğur Mumcu [ Kindle ePUB or eBook ] – pocket-bikes.us

Sakıncalı Piyade Ellerin dert g rmesin U ur Mumcu Sak ncal Piyade yi yazd n i in Eline sa l k, a z na sa l k, can na sa l k, kendi yazd klar ma g lemem, ama senin yazd klar n g lerek okudum Ac ac g lmek deyimi vard r ya, i te yle ac ac g ld m Aziz Nesin Download Sakıncalı Piyade By Uğur Mumcu – pocket-bikes.us

  10 thoughts on “Best Download Sakıncalı Piyade[ Author ] Uğur Mumcu [ Kindle ePUB or eBook ] – pocket-bikes.us


 1. says:

  g l yorsam a layamad mdand r s z n n hakk n veren kitap


 2. says:

  Savc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair hep g lme iste i de do du i imde okurken, ancak g zel isimli bu g zel adam n, daha sonra hunharca kaSavc Mustafa Ak n ile aylarca, kar kar ya durduk Duru ma s zc buradan geliyor herhalde O durdu Ben durdum teki san klar durdu B ylece duru mu olduk Asl nda kimse, beni bu kitab n seneler nce yaz ld na inand ramaz, bana i indeki olaylar n ok eski olduklar n anlatamaz G n m zle kar t bir kefeye kondu unda hangisi a r bas yor, s yleyemez.Ayr ca, trajikomik bir ok olaya dair hep g lme iste...


 3. says:

  Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek i in k c k ocuklar n ellerine ipler tutu turup, onlar hayal tanklar n n ne at yoruz Hatta bununla kalmay p k z ocuklar n n m samerelerde bellerine k rm z ku aklar ba l yor, sonra da ellerinde idam ipi tutan erkek Tarihi k smen eski siyasi kitaplar okurken ok z l yorum nk bir arpa boyu kadar yol alamad m z , aksine geriye do ru savruldu umuzu g r yorum 12 Mart taki s k y netim uygulamalar yla g n m zdeki OHAL in aras ndaki tek fark n idam cezas oldu u a k, onu da e itlemek...


 4. says:

  Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman yasal olamam Okuman n, m zik dinlemenin bile su oldu u bir d nem. Yanl Bir hukuk u, bir ayd n, bir gazeteci g z yle askerimizin 12 Mart tutumuna dair fikir edinmek isteyenlere. Bu hastal kl ruhlar sayesinde lkemizin nas l belini bir t rl do rultamad n , tarihimizde nas l kara bir leke b rakt klar n ve bug n askere kar neden b yle bir tutum oldu unu anlamak i in ok yerinde kay tlar var U ur Mumcu g steriyor ki insan insan yapan en temel zelli i d nmek, lkemizde hi bir zaman ...


 5. says:

  Ger e in sunumunda mizah n kullan lmas ile s kmadan okunan, tabiri caizse g ld r rken d nd ren u ur Mumcu kitab inden ge ti i d nemi anlat rken ya ad klar n g l msetecek bir slup ile sunsa da o zaman ya ad klar n d nd mde i im ac d s ks k Okurken empati yap lmas gereken bir d ...


 6. says:

  Efendim biz k yl y z Ne anlay z anayasadan hlal edilmi se ehirliler etmi tir Hem g l hem d n nan lmaz bir kitap Okuyal m ve kesinlikle okutal m.


 7. says:

  BU lkede ya ayan her insan n okumas gereken bir kitap Sak ncal Piyade O uz Atay abs rdl n aratmayacak derecede ger ek olaylar ve karakterler dolu Bu lkede Sak ncal nas l olunabilir Sak ncal olmak i in akan suyla beraber akmaman n yeterli O an g kimdeyse ho una gitmeyen ...


 8. says:

  Bugunu anlamak icin gecmise cok iyi bakmak gerek


 9. says:

  Unutmayacagiz


 10. says:

  Kazmayi yere vururken, Alacakaptan i dusunuyorum Turkiye nin en genc dekaniydi 33 yasinda profesor olmustu Arkadaslari asistanlik yapiyordu hala Sucu neydi, neydi ki, boyle, Astsubay Osman larin elinde, kurek mahkumlari gibi calistiriliyordu Simdi Bascavus Osm...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *